Saneringswerken

Brand- en Watersanering:

Het doel van brand -en roetreiniging is om de schade te beperken en alles in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Onze firma beoogt dit aspect door zijn kennis van zaken, met name in productkennis en een ruim arsenaal aan reinigingsmachines en andere middelen. Onze personeelsleden gaan steeds nauwkeurig en voorzichtig te werk met een grote mate aan respect voor de getroffen personen. Onze firma zorgt voor een transparante communicatie met de gedupeerden c.q. opdrachtgever. Er is steeds een verantwoordelijke van onze firma aanwezig om u ten alle tijden bij te staan en de werken te coördineren. Concreet verlenen wij volgende diensten (naargelang de schade al dan niet van toepassing):
 • Verwijderen van vernielde en/of verbrande stukken.
 • Afbraakwerken
 • Plaatsen van een container om alles zo snel mogelijk rein te hebben
 • Verwijderen van behang
 • Ontgeuren van ruimtes
 • Schoonmaak verrichten (interieur binnen en buiten)
 • Machinaal reinigen vast tapijt, zetels, traplopers, …
 • Reinigen muren, plafonds, vloeren
 • Stoomreiniging (vb. na schouwbrand)
 • Aanbrengen van een fixatielaag (zodat roet in een later stadium niet opnieuw te voorschijn komt)
 • Eventueel regelen van de wasserij voor het schoonmaken van gordijnen, linnen en andere textiel.
Ben Van Dooren bvba is concreet gezegd de perfecte partner voor u bij brand en roetschade, om ná de ‘schadestop’ door de brandweer mee aan de slag te gaan. U kan steeds bij ons terecht met al uw vragen en kan ons ten allen tijde contacteren voor een gratis prijsofferte.

Watersanering

Bij wateroverlast, vb. ten gevolge van overvloedige waterneerslag, gesprongen leidingen of riolen, is het van belang dat verdere schadevorming wordt gestopt. Onze firma beschikt over goede apparatuur om het water weg te voeren, bijvoorbeeld dompelpompen, waterzuigers,.. bij ondergelopen kelders of bij waterschade aan de oppervlakte. Tevens desinfecteren wij alle getroffen ruimtes zodat geurhinder en/of het aantrekken van ongedierte vermeden wordt. U kan steeds bij ons terecht met al uw vragen en kan ons ten allen tijde contacteren voor een gratis prijsofferte.